VAROVANJE ZASEBNOSTI  – politika zasebnosti

 • Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v družbi ENIGMARIUM  d.o.o.

Namen politike zasebnosti je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev ali obiskovalcev spletne strani escape-room.si in poddomen na domeni escape-room.si, enigmarium.si, unlock.si, sensperience.com in winesperience.si  v lasti podjetja ENIGMARIUM d.o.o., ter obiskovalcev storitev iger pobega ter drugih razvedrilnih storitev izvajalca Enigmarium d.o.o. in njegovih pogodbenih podizvajalcev, z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov.

V podjetju ENIGMARIUM  d.o.o. se zavedamo pomena vastva vaše zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo v skladu z veljavno evropsko zakonodajo (Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in konvencijami Sveta Evrope (ETS št. 108, ETS št.181, ETS št. 185, ETS št. 189)) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. l. RS, št. 96/09 in 19/15) itd.) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2).

Politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani izvajalca storitev po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. Z uporabo spletne strani izvajalca uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve.

 • Informacije o upravljalcu osebnih podatkov in spletnih strani

Upravljalec spletnih strani in osebnih podatkov je družba Enigmarium d.o.o. (na pozameznih lokacijah, kjer poteka igra Unlock® ali Escape room Enigmarium® pogodbeni podizvajalec, ki je zavezan k sporštovanju pravilnika o varovanju osebnih podatkov podjetja Enigmarium d.o.o.)

Enigmarium d.o.o.

Parmova ulica 51, 1000 Ljubljana

Matična številka: 6767702000, Davčna številka SI72449411

Kontakt: info@enigmarium.si;  Tel: 031 33 44 88

 • Namen obdelave osebnih podatkov ter pravna podlaga

Osebne podatke: ime in priimek, e-mail naslov in kontaktna številka zbiramo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Podatki se uporabijo za rezervacijo termina / izvedbo igre pobega ali drugih storitev, obveščanje v zvezi s tem pogodbenim poslom, ki se sklene z vašo privolitvijo (naročilom storitve – v skladu s točko a člena 6 splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov). Pravna podlaga so splošni pogoji, ter zakoniti interesi, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljalec ali tretja oseba po dolčbi točke f člena 6.  Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

V kolikor ste podali soglasje za obveščanje, vas lahko obveščamo z e-novicami na vaš e-naslov na podlagi zakona – ZEKom-1, člen 158/2. Od prejemanja e-novic se vedno lahko odjavite s klikom na »odjava« v nogi sporočila.

V kolikor ste podali soglasje za objavo fotografije, se le-ta lahko objavi na spletnih straneh ali družbenih omrežjih znamke Enigmarium.

V kolikor sodelujete v nagradni igri, ki jo organizira Engmarium d.o.o., podatke v okviru prijave zbiramo za namen izvedbe nagradne igre in podelitve nagrad. (ime in priimek, e-naslov, telefonska številka – davčna številka pa le v primeru prejema nagrade v skladu z veljavno davčno zakonodajo). Sodelovanje urejajo splošni pogoji nagradne igre, pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre pogodbe se nanaša na b. točko 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. V primeru vaše privolitve vas v skladu z a. točko 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov lahko obvečamo.

Ob obisku spletnih strani se zbirajo podatki o uporabi spletne strani – podrobno o politiki piškotkov in pravnem pouku za uporabo spletne strani: https://escape-room.si/pravni-pouk/

 • Kategorije uporabnikov osebnih podatkov in prenosi osebnih podatkov v tretje države

Uporabniki osebnih podatkov so pogodbenih partnerji (vodje iger, upravitelji iger na posamezni lokaciji pod blagovno znamko Enigmarium ali Unlock by Enigmarium) in pri obdelovalcih osebnih podatkov, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje oziroma pogodb o obdelavi osebnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.

Pogodbeni partnerji, ki obdelujejo podatke so:

 • Računovodski servis
 • Rezervacijski sistem
 • Sistem za pošiljanje e-novic

Osebne podatke lahko ob obstoju zakonitega razloga podjetje posreduje tudi tretjim osebam (npr. finančna uprava), če to nalaga zakon.

 • Prenos osebnih podatkov v tretje države

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.

Le za pošiljanje e-sporočil ima Enigmarium pogodbo s podogbenim partnerjem, ki nudi stortev v oblaku, kjer je možen prenos osebnih podatkov (e-nalsovov) v ZDA. S partnerjem je sklenjena pogodba o obdelavi osebnih podatkov s pripadajočimi standardnimi pogodbenimi klavzulami za iznos podatkov v tretje države.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice (newsletter) hranimo do preklica.
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na nagradne igre, hranimo v skladu z veljavnimi zakoni, ki zadevajo ravnanje z osebnimi podatki pri nagradnih igrah. (Veljavna davčna zakonodaja).
 • Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob rezervaciji termina hranimo 10 let z namenom izvajanja in zagotavljanja kakovostne uporabniške storitve.
 • Izjave, ki ste jih podpisali, z namenom varovanja skrivnosti, hranimo do ukinitve storitve, oziroma v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Vaše pravice na podlagi GDPR:

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate

 • pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas (pravica do sezanintve z osebnimi podatki, ki so bili zbrani v zvezi z vami), pravico do popravka ali dopolnitve podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora obdelave v kolikor temelji na zakonitih interesih, pravico do prenosljivosti podatkov
 • pravico do izbrisa podatkov, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko karakoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica
 • pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, ki jo lahko kadarkoli pošljete na ta elektronski naslov: info@enigmarium.si. Pritožbo lahko oddate tudi pri nadzornemu organu, Informacijskemu pooblaščencu.

Zahtevo lahko kadarkoli pošljete na ta elektronski naslov: info@enigmarium.si

 • Ravnanje z vašimi osebnimi podatki in varovanje:

Vaše Vaše ime, elektronski naslov in kontaktna številka so edina osebni podatki, ki ju bomo hranili in obdelovali jih bomo skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter jih na vašo željo tudi odstranili.

Enigmarium d.o.o. uporablja tehnične in organizacijske uprepe za zaščito podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali uporabo v skladu s pravilnikom in pogodbami s podizvajalci, ki lahko dostopajo do podatkov le, če upoštevajo pravilnik.

 1. Spremembe politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov

Enigmarium d.o.o. ima pravico do sprememb ali dopolnitev politike zasebnosti in varstva osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo, brez predhodnega obvestila ali opozorila z objavo na spletni strani ali v poslovnih prostorih prostorihZ uporabo spletnih strani izvajalca storitev po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. Z uporabo spletne strani izvajalca uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve.

Ljubljana, 26. januar 2023