OBVESTILO (in SKLEP) O VIDEONADZORU

OBVESTILO Obiskovalcem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora v območju iger pobega (»escape room«) pod blagovno znamko Escape Room Enigmarium na območju RS.

V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZVOP-2, sprejme imetnik pravic do uporabe blagovne znamke sklep o uvedbi videonadzora, ki je objavljen na spletni strani podjetja (https://duplek.escape-room.si/videonadzor/ ) ter del splošnih pogojev, s katerimi se uporabniki in igralci iger seznanijo pri spletni rezervaciji in pred vstopom v prostore.

SKLEP O VIDEONADZORU

V prostorih iger pobega blagovne znamke Enigmarium se izvaja videonadzor, kajti pomoč pooblaščene osebe (v nadaljevanju vodje igre / gamemasterja z namigi ob pravem času je sestavni in ključni del igre pobega. Le na ta način lahko vodje igre / gamemasterji pomagajo igralcem, da uspešno rešijo misijo.

Videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi, preprečuje škodo na predmetih igre in omogoča varovati poslovno skrivnost igre, skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR;

V prostorih igre je vodjem igre / gamemastrom  omogočeno le spremljanje igre s pomočjo videonadzornega sistema, ki omogoča spremljanje dogajanja v živo prek zaslona, in ne omogoča ne snemanja ali shranjujevanja posnetih podatkov.

Vodje igre / gamemasterji igralce z videonadzorom in splošnimi pogoji igre seznanijo  pred vstopom v igro in zaprosijo, da podpišejo izjavo o  strinjanju s splošnimi pogoji in seznanitvijo z videonadzorom.  Posameznik ima pravico, da ne vstopi v območje, prostor ali objekt, v katerem se izvaja videonadzor.

Posnetki ne nastajajo; zato ne nastajajo nikakršne nadaljne obdelave, posnetkov ne hranimo in ne prenašamo v tretje države.

Upravljavec, ki izvaja videonadzor: ROBERT GOLOB S.P., Zgornji Duplek 96A, 2241 Spodnji Duplek, D.Š: SI88060683

Gamemasterji / uporabniki videonadzornega sistema/ so zaposleni ali pogodbeno zaposleni sodelavci, ki so s podpisom posebne izjave zavezani k spoštovanju Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in aneksa k pravilniku ter sklepa o videonadzoru podjetja.

Odgovorna oseba za obvestilo glede izvajanja videonadzora in varsvo osebnih podatkov: Natalija Golob, kontakt:  enigmarium.duplek@escape-room.si, 040 660 114

V Ljubljani, 15.06.2023